Regulamin

 1. Osoby korzystające z usług firmy HOUSE OF MYSTERY zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz przestrzegania wszystkich jego punktów.
 2. W grze w naszych pokojach mogą brać udział osoby, które ukończyły 15 lat. Osoby poniżej 15 lat do gry mogą przystąpić jedynie w towarzystwie osoby dorosłej.
 3. Dokonywanie rezerwacji przy użyciu Vouchera upominkowego możliwe jest tylko i wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu terminu gry tj. dzień i godzina – w przypadku nie pojawiania się Voucher uważa się za wykorzystany i traci swoją ważność.
 4. Przy zakupie Vouchera upominkowego podany na nim termin wykorzystania nie może być przekroczony. W przypadku przekroczenia terminu Voucher ulega przedawnieniu i traci swoją ważność.
 5. Dokonanie rezerwacji poprzez serwis LockMe (www.lockme.pl) reguluje regulamin tegoż serwisu. Zwrot kosztów lub przełożenie na inny termin gry zarezerwowanej przez portal LockMe jest możliwe do 24 godzin przed terminem gry.
 6. W przypadku spóźnienia czas gry może ulec skróceniu. Jeśli spóźnienie wynosi powyżej 10 minut, pracownik może odmówić przyjęcia grupy.
 7. House Of Mystery może odmówienia przyjęcia osób, których zachowanie wskazuje, że są oni pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 8. Na terenie siedziby firmy obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających.
 9. W pokojach gier obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń telekomunikacyjnych (w wyjątkowych sytuacjach dopuszczamy możliwość skorzystania z telefonu komórkowego).
 10. Uczestnicy zobowiązują się do nieużywania siły fizycznej, za spowodowane szkody ponoszą odpowiedzialność materialną. Całość gry nagrywana jest poprzez kamery a tym samym będzie to dowodem w przypadku konieczności weryfikacji powstałych szkód podczas gry.
 11. Pracownik House O Mystery ma możliwość przerwania gry, w przypadku gdy jej uczestnicy zachowują się w sposób niezgodny z regulaminem.
 12. Gra może być nagrywana.
 13. Osoba dokonująca rezerwacji ma obowiązek zapoznać z regulaminem pozostałych uczestników gry.
 14. Gra niewskazana dla osób cierpiących na klaustrofobię, epilepsję, choroby psychiczne, choroby serca oraz kobiet w zaawansowanej ciąży.
 15. Każdy uczestnik przystępuje do gry na własną odpowiedzialność.
 16. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 17. Uczestnicy gry po zakończonej wizycie maja prawo do wykonania zdjęcia pamiątkowego z wizyty w House Of Mystery a firma House Of Mystery ma prawo do zamieszczenia wizerunku graczy oraz ich oznaczaniu w Mediach Społecznościowych i na swoich stronach firmowych.
 18. Polityka prywatności: Administratorem Twoich danych osobowych podanych w formularzu rezerwacji będzie Escape Room House Of Mystery z siedzibą w Jeleniej Górze ul. 1go Maja 14. Dane osobowe będą przetwarzane w celu dokonania rezerwacji, zawarcia umowy i jej realizacji. Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane będą przetwarzane również w okresie po realizacji umowy w celach archiwalnych. Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1. lit. f RODO. Planowany termin usunięcia danych osobowych to okres 3 lat po wykonaniu umowy. W związku z przetwarzaniem Twoich danych, będą przysługiwać Ci następujące uprawnienia: prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podawanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania rezerwacji.